Glasbena šola Postojna

Glasbena šola Postojna

 


      Pravilniki               HIŠNI RED GLASBENE ŠOLE POSTOJNA

 Prihod v šolo in odhod
- Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka.
- Pred učilnicami se učenci obvezno preobujejo v šolske copate.
- Šolske copate po pouku odnesejo s seboj domov.
- Po končanem pouku učenci zapustijo šolske prostore in ne motijo pouka
   in ostalega dela šole.
 

Pouk
- Učenci morajo k uram pouka prihajati točno.
- Med poukom je na šolskem hodniku tišina.
- Vsak izostanek od pouka morajo starši opravičiti
   (najkasneje v petih dneh po izostanku).
- Mobilne telefone morajo učenci pred začetkom pouka izključiti.

Skrb za varnost in zdravje
- Če učenci potrebujejo pomoč ali opazijo nekoga, ki pomoč potrebuje,
   naj takoj poiščejo kateregakoli delavca na šoli.
- V šoli in okolici šole se vedemo kulturno.
- V šoli ne skačemo, se ne prerivamo, ne kričimo, ne žalimo.
- V šolo in okolico šole je prepovedano prinašati cigarete, alkohol in druge opojne snovi.
- Prepovedano je prinašati in uporabljati pirotehnična sredstva
   oz. vsakršne nevarne predmete.
- Skrbimo za čistočo in urejenost razredov, šole in okolice.

Namerno povzročanje škode
- Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo učenci sami.
- Denarja, dragocenosti in predmetov, ki ne sodijo k pouku,
   naj učenci ne prinašajo v šolo.
- Če učenci opazijo poškodbe na šolski opremi ali drugih pripomočkih,
   o tem obvestijo učitelje.
- Namerno povzročanje škode na šolskem inventarju in tuji lastnini
   se kaznuje v skladu s Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev.
- Odškodnino za nastalo škodo na šolski opremi oz. tuji lastnini plača povzročitelj.

 

 

Informiranje učencev in staršev
- Oglasna deska
- Publikacija
- Pisna obvestila staršem
- Roditeljski sestanki in govorilne ure za starše
- Domača spletna stran šole: www.gspostojna.net

Učenci so se dolžni vesti do učiteljev, delavcev šole, sošolcev in drugih obiskovalcev šole vljudno in spoštljivo.

 

 


 
   
Prireditve in drugi dogodki ...
    
 
(za prikaz klikni na želeni datum)

              

 

 

Vse pravice pridržane - Copyright 2012 - Glasbena šola Postojna

Izdelava Intera Design         

Index: Kontaktne informacije / Lokacije šole / Logotip šole / Sorodne povezave / Knjiga obiskovalcev / Organiziranost šole / Oddelki in predmeti /
 
Šolska zakonodaja / Hišni red / Vpis / Plan dela / Šolski koledar / Foto galerija / Aktualno / Kaj so piškotki? / Izjava o zasebnosti /