Glasbena šola Postojna

Glasbena šola Postojna

 


        ... da bo šolsko leto še bolj uspešno ...1. V razred vedno vstopaj v copatih.

2. Pri pouku imej redno delovni učbenik – le tako boš lahko pri pouku aktivno sodeloval.

3. K vsaki uri prinesi šolsko publikacijo, ki bo pri nauku o glasbi “tvoj dokument”,
    kot je pri pouku instrumenta glasbena beležka. V njej bodo vse tvoje beležke,
    obvestila staršem, opravičila zaradi morebitne odsotnosti, mala redovalnica ter
    evidenca tvoje prisotnosti pri pouku (datum, podpis učitelja). Svetujemo ti, da si
    Publikacijo zatakneš za plastični ovitek učbenika, da je ne bi pozabljal(a) doma.

4. Redno delaj domače naloge. Le učenec(ka), ki z nalogo doma snov utrdi, je uspešen(a).
    Če nalogo pozabiš, ti učitelj naredi zabeležko. Če si marljiv, boš nalogo do prihodnjič
    naredil in učitelj bo zabeležko izbrisal. Če bodo v učiteljevi redovalnici tri zabeležke,
    bo moral učitelj o tem obvestiti tvoje starše, saj tudi s tem dokazuješ svojo
    prizadevnost in pridnost pri pouku.

5. Redno obiskuj pouk nauk o glasbi. Če te dalj časa ni pri pouku, se kaj hitro zgodi,
    da snovi ne boš več razumel(a) in pojavile se bodo težave. Svetujemo ti, da tisti teden,
    ko imaš neodložljivo obveznost (tekmovanje, šolsko kolesarjenje, izlet…)
    prideš k pouku drug termin, saj imaš na voljo 3 različne termine ob drugih dnevih
    (vsi urniki so na voljo na spretni strani šole).

6. Redno prinašaj opravičila. Če izostaneš zaradi bolezni, takoj naslednjo uro prinesi  
    opravičilo. Opravičilo naj starši zapišejo v publikacijo, izostanek pa lahko sporočijo
    tudi telefonsko v tajništvo šole, do 15. ure, ali tvojemu razredniku.

7. Starši naj beležko večkrat pregledajo ter jo ob zaključkih konferenc tudi podpišejo.
 

Učitelji nauka o glasbi


 


 
   
Prireditve in drugi dogodki ...
    
 
(za prikaz klikni na želeni datum)

              

 

 

Vse pravice pridržane - Copyright 2012 - Glasbena šola Postojna

Izdelava Intera Design         

Index: Kontaktne informacije / Lokacije šole / Logotip šole / Sorodne povezave / Knjiga obiskovalcev / Organiziranost šole / Oddelki in predmeti /
 
Šolska zakonodaja / Hišni red / Vpis / Plan dela / Šolski koledar / Foto galerija / Aktualno / Kaj so piškotki? / Izjava o zasebnosti /