Glasbena šola Postojna

Glasbena šola Postojna

 


       Organiziranost šoleOrganizacijska shema šole
 


Ustanovitelj šole
Ustanovitelj šole je občina Postojna.
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih, 41. člena ZOFVI in 16. člena Statuta občine
Postojna je Občinski svet Občine Postojna dne 17.4.1997 sprejel Odlok o ustanovitvi
javno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Postojna.


Šolski okoliš
V Glasbeno šolo Postojna so praviloma vpisani učenci, ki imajo stalno prebivališče
na območju Občin Postojna in Pivka.


Organi upravljanja in strokovni organi šole

Svet šole
Svet šole po zakonu (ZOFVI 46. člen) sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja,
trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev.

  • Predsednica: Nataša Črnugelj
  • Predstavniki ustanovitelja: Vesna Železnik, Tjaša Zore, Miran Žitko
  • Predstavniki staršev: Mojca Perenič, Alenka Bratož, Samo Fidel
  • Predstavniki delavcev šole: Staša Albreht, Nataša Črnugelj, Saša Crnobrnič,
    Mojca Širca Pavčič, Marinka Kukec Jurič
  • Predstavniki sindikata: Šavc Franci


Svet staršev v šolskem letu 2014/2015
Svet staršev je po zakonu (ZOFVI 66. člen) sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika. V Pravilih Glasbene šole Postojna je določeno, da ima predstavnika v svetu staršev razred vsakega več kot polovično zaposlenega učitelja.

V svet staršev so v šolskem letu 2015/2016 izvoljeni:

predstavniki staršev razred učitelja
Ingrid Zalar Stegel Celin Ana
Ivana Bizjak Crnobrnič Saša
Melita Nikolič Črnugelj Nataša
Samo Fidel Filipčič Peter
Branka Gašič Furlan Mitev Suzana
Mojca Perenič Godeša Barbara
Jasmina Ristič Godeša Barbara
Volk Živa Kobal Matjaž
Anja Bauman Mrše Kocjančič Martina
Tjaša Pušnik Krapež Karmen
Jasmina Jocić Kukec Jurič Marinka
Glavač Ana Lavrenčič Špela
Gorec Tamara Nanut Kalič Angelina
Rok Ulaga Nedoh Tomaž
Hvala Tatjana Pavčič Širca Mojca
Mojca Šonc Penko Matej
Dejan Bandelj Petrovčič Branko
Alenka Bratož Pleše Snježana
Zlata Daneu Soro Jelena
Irena Markovič Kukovič Šavc Franci
Možina Rebecca Širca Karmen
Erika Žgavec Tavčar Mitja
Nataša Povh Furlan Tornič Milharčič Brigita

Predsednica Sveta staršev v š.l. 2015/2016 je ...


Ravnatelj Glasbene šole Postojna
Edvard Popit

 


     
Prireditve in drugi dogodki ...
    
 
(za prikaz klikni na želeni datum)

              

 

Vse pravice pridržane - Copyright 2012 - Glasbena šola Postojna

Izdelava Intera Design         

Index: Kontaktne informacije / Lokacije šole / Logotip šole / Sorodne povezave / Knjiga obiskovalcev / Organiziranost šole / Oddelki in predmeti /
 
Šolska zakonodaja / Hišni red / Vpis / Plan dela / Šolski koledar / Foto galerija / Aktualno / Kaj so piškotki? / Izjava o zasebnosti /