HIŠNI RED GLASBENE ŠOLE POSTOJNA


PRIHOD V ŠOLO IN ODHOD
- Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka.
- Pred učilnicami se učenci obvezno preobujejo v šolske copate.
- Šolske copate po pouku odnesejo s seboj domov.Učenci so se dolžni vesti do učiteljev, delavcev šole, sošolcev in drugih obiskovalcev šole vljudno in spoštljivo.
- Po končanem pouku učenci zapustijo šolske prostore in ne motijo pouka in ostalega dela šole.

POUK
- Učenci morajo k uram pouka prihajati točno.
- Med poukom je na šolskem hodniku tišina.
- Vsak izostanek od pouka morajo starši opravičiti (najkasneje v petih dneh po izostanku).
- Mobilne telefone morajo učenci pred začetkom pouka izključiti.
 
hišni red

SKRB ZA VARNOST IN ZDRAVJE
- Če učenci potrebujejo pomoč ali opazijo nekoga, ki pomoč potrebuje, naj takoj poiščejo kateregakoli delavca na šoli.
- V šoli in okolici šole se vedemo kulturno.
- V šoli ne skačemo, se ne prerivamo, ne kričimo, ne žalimo.
- V šolo in okolico šole je prepovedano prinašati cigarete, alkohol in druge opojne snovi.
- Prepovedano je prinašati in uporabljati pirotehnična sredstva oz. vsakršne nevarne predmete.
- Skrbimo za čistočo in urejenost razredov, šole in okolice.

NAMERNO POVZROČANJE ŠKODE
- Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo učenci sami.
- Denarja, dragocenosti in predmetov, ki ne sodijo k pouku, naj učenci ne prinašajo v šolo.
- Če učenci opazijo poškodbe na šolski opremi ali drugih pripomočkih, o tem obvestijo učitelje.
- Namerno povzročanje škode na šolskem inventarju in tuji lastnini se kaznuje v skladu s Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev.
- Odškodnino za nastalo škodo na šolski opremi oz. tuji lastnini plača povzročitelj.
 
hišni red

INFORMIRANJE UČENCEV IN STARŠEV
- Oglasna deska
- Publikacija
- Pisna obvestila staršem
- Roditeljski sestanki in govorilne ure za starše
- Domača spletna stran šole: www.gspostojna.net
Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.
Ludwig van Beethoven